سنگ جزع ، نوعی عقیق سیاه و کبود است که گونه های مختلفی همچون چینی هندی و یمنی دارد از این میان بر جزع یمانی بسیار سفارش کرده اند ، اما معروف است که جزع یمانی برای همه مناسب نیست .

فواید انگشتر جزع یمانی

هفتاد برابرکردن  ثواب نماز
تسبیح و استغفار برای دارنده انگشتر
امام رضا(ع) از جدخود امیرالموءمنان (ع)نقل میکنند که فرمود : روزی پیامبر (ص)برما وارد شد در حالی که انگشتری با نگین جزع یمانی در دست داشت . پس همراه ما نماز خواند و بعد از نماز ، انگشتر رابه من داد فرمود : یا علی ، این انگشتر را در دست راست خود کن وبا ان نماز بخوان . ایا می دانی ثواب خواندن نماز با انگشتر جزع یمانی برابر با ثواب خواندن هفتاد نماز است ، همانا انگشتر جزع یمانی خداوند را تسبیح میکند و استغفار می نماید و اجر وثواب ان برای دست کننده انست {عیون اخبارالرضا۱۳۲/۲،وسائل۹۶/۵،بحارالانوار۱۸۸/۸۰}
دفع وسوسه های شیطانی
امیرالموءمنان (ع)خطاب به جمعی فرمودند :انگشتر جزع یمانی در دست کنید، پس همانا سنگ جزع یمانی وسوسه ونیرنگ های شیطان سرکش را دفع می کند وبر می گرداند          {کافی ۴۷۲/۶،وسائل الشیعه ۹۶/۵  ،  ثواب الاعمال  ص۱۷۵،  مکارم الاخلاق ص ۸۹}

.

در نجف

در نجف نوعی سنگ کوارتزاست و از نظر معنوی بسیار ارزش دارد ، هر چند قیمت ان ارزان نسبتا”است این سنگ به دو رنگ شیشه ای بی رنگ وشیشه ای مایل  به قرمز در کشور عراق یافت می شود که به دومی در حسینی نیز گفته می شود .
البته در بعضی از درهای نجف خطهای سیاه رنگی به شکل مو دیده می شود که به در مودار معروف است
در نجف تنها در سرزمین وادی السلام در کنار مرقد شریف امیر الموء منان (ع)یافت میشود

فواید انگشتر در نجف

امام صادق (ع) خطاب به مفضل فرمود : دوست دارم که هر موءمنی پنج انگشتردردست کند: عقیق ، فیروزه ، یاقوت، حدید صینی ودرنجف ، مفضل پرسید : سرورم ، فضیلت و خاصیت دست کردن انگشتر در نجف چیست ؟ :حضرت فرمود : هر کس انگشتر در نجف در دست کند ونگاه به ان کند  خداوند برای هر نگاهی که به این نگین می اندازد ثواب یک زیارت (اعم از حج یا غیره )در نامه ء عمل او می نویسدکه اجر و ثواب ان برابر با اجر وثواب عمل پیامبران وصالحان است و اگر رحمت خداوند بر شیعیان نبود ، قیمت هر دانه نگین در نجف به قدری گران بود که کسی توانایی خرید ان را نداشت . لکن خداوند ان را به شیعیان ازان قرار داده و زیاد یافت می شود تا ان که همه شیعیان  بتوانند از ان بهره ببرند {التهذیب۳۷/۶، جامع الاخبار ص۱۳۴  ،فرحت الغری ص۸۶}

حدید صینی (سنگ هماتیت)

امام صادق (ع) می فرماید : دوست دارم هر موءمنی پنج انگشتر در دست داشته باشد  (عقیق ،فیروزه ، یاقوت ، در نجف ، وحدید صینی ) . وهنگام رویارویی و برخورد بادشمنان دست کردن انگشتر حدید صینی را مکروه نمیدانم ، بلکه بسیار دوست دارم تا اتش  شر انها را خاموش کند پس همانا انگشتر حدید صینی ، اجنه و انسانهای شرور و سرکش را فراری میدهد ودور می کند
سنگ حدید صینی ، دارای خواص دیگری نیز می باشد که در بخش سنگ نوشت ها خواهد امد .{التهذیب ۳۷/۶، جامع الاخبار ص ۱۳۴ ، فرجه الغری ص۸۶ ريال، وسائل ۴۰۳/۱۴}